YANGIN TÜPÜ EĞİTİMİ

Kategori : YANGIN TÜPÜ EĞİTİMİ
Fiyat : YANGIN TÜPÜ EĞİTİMİ

YANGIN TÜPÜ EĞİTİMİ

Yangın eğitimi okullarda yangın haftasında verilmektedir. Yangın can ve mal kaybına neden olduğundan bu eğitimin sürekli olarak tekrarlanması ve hatırda kalması için görsel ve işitsel materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Yangın eğitimi ilk olarak anaokulunda verilmesi gerekmektedir. Yangın eğitimini anaokulundaki öğretmenlerden ziyade evdeki ebeveynler yangın anında ne yapılması gerektiğini çocuğa anlayacağı şekilde anlatması okul çağında olmayan çocuklar için çok önemlidir. Evdeki eğitim için yangın tüpü resmi veya yangın videoları göstere bilirsiniz. Bu anlatımdan sonra çocuğu mükâfatlandırmak ve toplum içinde aldığı eğitimi anlatmasını istemek, hem aldığı eğitimin pekişmesine, hem de daha fazla istek ve arzu içinde olmasına sebep olmaktadır.

            Yangın eğitimi daha sonra ilkokulda ilk defa ateş söndürme ve aksiyon şeklinde öğrencilere gösterilmektedir. Tabi bu eğitim öğretmen ve yetkililer kontrolünde olmalı ve eğitim verilirken özellikle ilk sınıfların bu tatbikatı görmeleri ve öğrenmeleri sağlanmalıdır.

            Daha sonra ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için yine aynı tatbikatlar yapılmaktadır. Üniversite öğrencilerine yangın güvenliğiyle alakalı sempozyum ve eğitimler verilmesi gerekmektedir. Çünkü üniversite eğitimin son kademesi olduğundan gelecekte iş ve meslek anlamında hayata atılacak olan bu kitleye yangın güvenliği hakkında profesyonel eğitim verilmesi gerekmektedir. Eğitim sırasında yangın tüpü alırken dikkat edilmesi gerekenler. Yangın tüpü dolumu ve aylık kontrollerinin nasıl yapıldığını, yangın tüpü fiyatlarındaki farklılıkları ve yangın tüpü kullanımı öğretilmesi gerekmektedir.

Yangın eğitimi ve yangın güvenlik donanımları üniversite eğitimi gören öğrencilere gösterilmesinin yegâne sebebi yukarıda da bahsettiğimiz gibi iş ve meslek hayatına atılacak bu kitleyi yangından nasıl korunacağı hakkında eğitmektir. Çünkü yeni nesli eğitmek her zaman gelecek için daha güzel günlere ulaşmaktır. Geleceğin yöneticileri, işçileri ve çalışanları olan bu gençlerin yangın gibi afetlerde her zaman bilinçli olmalılardır. Ayrıca gelecekte kuracakları ailelerini yangın güvenliği konusunda eğitmeleri, sadece kanun için değil can güvenliği için yangın tedbirlerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatılması gerekmektedir. Bu gün ülkemizde can güvenliği için bu tedbirleri alan kişi ve kurumların sayısı oldukça azdır. Yeni nesillerin yangın konusundaki eğitimi gelecekte daha bilinçli nesillerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

KATEGORİLER

Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul
Yangın Tüpü ve Söndürme Sistemleri İstanbul

SAYFALAR

HABERLER